Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bestellingen die via  deze Webshop gebeuren.
Iedere bestelling  impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

Prijs

De prijzen zijn geldig zo lang zij niet gewijzigd worden op de website. Een prijsaanpassing gebeurt zonder bijkomende voorafgaandelijke berichtgeving.
De prijzen die worden gefactureerd zijn deze die vermeld zijn op de Webshop op het ogenblik van de bestelling.

Onze prijzen zijn vrij van BTW.

Leveringskosten

De leveringskosten (verpakkings- en vrachtkosten) zijn  in de te betalen  prijs begrepen.

Leveringsplaats

De levering gebeurt aan het adres opgegeven door de klant.

Verzending

Indien de klant voor de formule “Verstuurd via de Post” (zonder “Track & Trace” – lettertype pakket) kiest, vindt de verzending op eigen risico plaats. Gelieve daarom de verzonden producten onmiddellijk te controleren bij ontvangst. Ingeval van beschadiging van het geleverde product kan u de vervoerfirma hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

Herroepingsrecht van de klant wanneer u als consument, zijnde een natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten via deze webshop bestelt en verwerft, fungeert:
In dat geval heeft u als consument het recht om aan het NGI mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u een email naar de verkoopdienst van het NGI binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Wanneer u als consument uw herroepingsrecht binnen de vermelde termijn heeft uitgeoefend, betaalt het NGI de van u ontvangen betaling terug binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u het NGI heeft geïnformeerd van de beslissing om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de producten die volgens de door u gekozen specificaties worden samengesteld zoals de ‘Print- on-demand’ en gelamineerde producten.

Terugname van de geleverde producten

Wanneer u als consument het vermelde herroepingsrecht uitoefent, stuurt of bezorgt u het bestelde product op eigen kosten, binnen de 15 kalenderdagen nadat u het NGI op de hoogte heeft gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, via aangetekende zending terug naar het NGI op het adres:

Verkoopdienst NGI

Kortenberglaan 115
1000 Brussel

Uitoefening van het herroepingsrecht

Uitoefening van het herroepingsrecht kan u steeds terecht bij

Verkoopdienst NGI
Kortenberglaan 115
1000 Brussel
tel. 02 629 82 82
e-mailadress: sales@ngi.be

Klachten

U kunt een e-mail sturen naar klachten@ngi.be. Hoe meer details u geeft, hoe beter wij uw klacht kunnen behandelen.

Als u vindt dat wij uw klacht niet correct behandeld hebben, kunt u in beroep gaan bij de federale ombudsman: http://www.federaalombudsman.be/nl/homepage.